ארבעים וארבעה קלפים וספר הדרכה בקופסא מהודרת

₪ 180

אגרות ברכה - אחד האיורים מעשרת
האיורים שלמטה עם ההסבר לקלף ומעטפה

איגרת ברכה 1 ₪ 10

איגרת ברכה 5 ₪ 30


איגרת ברכה 10 ₪ 50

עלות משלוח: 15 ₪ למשלוח

בהזמנה מעל 240 ₪ המשלוח ללא חיובלפרטים

קוקה רונן

058-44-059-44

KOKA@HEVRA.CO.IL