חנות

ארבעים וארבעה קלפים וספר הדרכה בקופסא מהודרת

₪ 180 והמשלוח בחינם!


אגרות ברכה – אחד האיורים מעשרת

האיורים שלמטה עם ההסבר לקלף ומעטפה

איגרת ברכה 1 – ₪ 10
איגרת ברכה 5 – ₪ 30
איגרת ברכה 10 – ₪ 50

עלות משלוח כרטיסי ברכה = 10 ש"חהמשלוח ללא חיוב

לפרטים

קוקה רונן

052-337-0478

koka@hevra.co.il